Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν129Ε ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - Εξετάσεις

21/08/2019

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6/9 στις 11:00-13:00 στην αίθουσα της Αγροτικής Οικονομίας.