Γλώσσα

Ανακοινωση

Ημερομηνία εξετάσεων του διατμηματικού μαθήματος "Ιστορία και Φιλοσοφία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική"

21/06/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Ιστορία και Φιλοσοφία της Γεωπονικής Επιστήμης και Βιοηθική" θα διεξαχθούν την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

(Αμφ. Α'). Ώρες: 9:00-11:00.