Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: «N053E Αγροτικές Κατασκευές»

18/06/2019

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: «N053E        Αγροτικές Κατασκευές»

 

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Ν053Ε  Αγροτικές Κατασκευές» θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28/6/2019 και ώρα 09:00 π.μ. στο Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών, Αγρόκτημα Α.Π.Θ.