Γλώσσα

Ανακοινωση

Εγγραφή Φοιτητών για τις εξετάσεις του μαθήματος "Εδαφολογία"

05/06/2019

 

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές (επί πτυχίω) που σκοπεύουν να εξεταστούν στο μάθημα «Εδαφολογία» (Ν017Υ και 009Υ) να εγγραφούν στις αντίστοιχες καταστάσεις στο Εργαστήριο της Εδαφολογίας.

 

Οι διδάσκοντες