Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας στις εξετάσεις της Γεωργικής Εκπαίδευσης

04/06/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γεωργική Εκπαίδευση θα γίνουν στις 9.00 π.μ. στις 20 Ιουνίου στην αίθουσα Κ. Ουστπασίδη.