Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας στις εξετάσεις του μαθήματος Μακροοικονομική Ανάλυση

04/06/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος Μακροοιοκοομική Ανάλυση θα γίνουν στις 18 Ιουνίου και ώρα 9 π.μ. (όχι 8.00) στην αίθουσα Οικονομίας.