Γλώσσα

Ανακοινωση

Ποιοτική Εκτίμηση Σφαγίων & Κρέατος (Ν420Υ) - Εξεταστική Ιουνίου 2019 - Αλλαγή ώρας & χώρου διεξαγωγής των εξετάσεων

03/06/2019

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ... ΕΔΩ