Γλώσσα

Ανακοινωση

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) Ν560Ε - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

24/05/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ (Ενόργανη Ανάλυση Γεωργικών Φαρμάκων) Ν560Ε θα γίνουν την Δευτέρα 10/06/2019 και ώρα 10:30 πμ στην αίθουσα αμπελουργίας.

Επίσης την ίδια ημέρα και ώρα, θα γίνουν και οι εξετάσεις του μαθήματος Γεωργικά Φάρμακα ΙΙ-Εργαστήριο  (823Υ) και Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ (862Υ) (παλαιό πρόγραμμα).

 

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις καλούνται να το δηλώσουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο e-learining (πεδίο «Πληροφορίες Μαθήματος») μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου, 8:00 πμ.