Γλώσσα

Ανακοινωση

Μεταφορά ημερομηνίας εξετάσεων του μαθήματος Ν126Ε Αγροτικός Συνεργατισμός

23/05/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ν126Ε "Αγροτικός Συνεργατισμός" θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 στις αίθουσες Αμπελουργίες και Κων/νου Ουσταπασίδη