Γλώσσα

Ανακοινωση

Εξετάσεις στο Διεθνές Εμπόριο Αγρ. Προϊόντων

15/05/2019

Οι εξετάσεις του μαθήματος Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων θα γίνουν την Πέμπτη 20/6/2019, ώρα 18.00-20.30 στις αίθουσες Αμπεουργίας και 62.