Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας και ημέρας των παρακάτω μαθημάτων στην εξεταστική του Ιουνίου

09/05/2019

Ν416Υ Ιχθυοκομία-Αλιεία την Τρίτη 11/6 13:00-15:30 στο Αμφ. Δ

Ν057Ε Υδατοκαλλιέργειες την Τρίτη 11/6 10:30-13:00 στη Νέα Αιθουσα Διδασκαλίας της Σχολής

Ν426Ε Διατροφή Ιχθύων την Τετάρτη 26/6 10:30-13:00 στη Νέα Αίθουσα Διδασκαλίας της Σχολής

Ν404Υ Γενετ. Βελτ. Αγροτ. Ζώων το Σάββατο 8/6  13:00-15:30 στο Αμφ Δ