Γλώσσα

Ανακοινωση

«Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών» - Έναρξη διαλέξεων

11/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η διδασκαλία του μαθήματος «Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών»,  θα γίνεται κάθε Τρίτη 12:00-15:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων.

 

Έναρξη διαλέξεων: Τρίτη 12/2/2019.