Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναλυτική Χημεία: Αλλαγή χώρου εξέτασης

14/12/2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος Αναλυτική Χημεία θα διεξαχθούν στο Νέο Κτίριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα (ΝΚΕΤΤΑ) την Πέμπτη 17/1 και ώρες 13:00-15:30.