Γλώσσα

Ανακοινωση

Οινολογία και Οινοπνευματώδη ποτά: Αλλαγή χώρου εξέτασης

14/12/2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ν045Ε Οινολογία και Οινοπνευματώδη ποτά θα διεξαχθούν στο Νέο Κτίριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα (ΝΚΕΤΤΑ).