Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναβολή του μαθήματος Ν007Υ Αρχές Οικονομικής

14/12/2018

Το μάθημα Ν007Υ Αρχές Οικονομικής δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 14/12/2018 λόγω απόφασης της Πρυτανείας να παραμείνει το Πανεπιστήμιο κλειστό το απόγευμα.