Γλώσσα

Ανακοινωση

Αναβολή του μαθήματος Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων

13/11/2018

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 το μάθημα Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων δε θα γίνει.