Γλώσσα

Ανακοινωση

Γονιμότητα Εδάφους: Δειγματοληψία εδάφους

18/10/2018

                                                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος «Γονιμότητα Εδάφους» (Ν047Ε) θα γίνει δειγματοληψία εδάφους στο Αγρόκτημα για όλα τα τμήματα, τηv Τετάρτη 24-10-2018. Παρακαλείσθε όλοι να είστε τη συγκεκριμένη ημέρα στις 12 π.μ. μπροστά στο κτήριο της Γεωργίας (αυτό που είναι κάτω από το δρόμο και όχι στα πέτρινα) στο Αγρόκτημα (εκτός αν βρέχει).