Γλώσσα

Ανακοινωση

N033E Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες - Τμήματα

16/10/2018

Το μάθημα N033E Εφαρμογές της Πληροφορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες - Τμήματα θα πραγματοποιείται στην αίθουσα Η/Υ της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γεωπονίας στα ακόλουθα τμήματα:

15:00 - 16:00 Α- Ι

16:00 - 17:00 Κ-Ο

17:00 - 18:00 Π-Ω