Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Ν227Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»

30/09/2018

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Ν227Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»

 

Έναρξη μαθημάτων την Τρίτη 2 Οκτωβρίου  και ώρα 13:30 π.μ. στο Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών