Γλώσσα

Ανακοινωση

"Μικροβιολογία Εδάφους" - Έναρξη Μαθημάτων

28/09/2018

Ανακοίνωση

 

Έναρξη μαθημάτων Μικροβιολογίας Εδάφους

 

Οι παραδόσεις τους μαθήματος Ν231Ε Μικροβιολογία Εδάφους θα αρχίσουν την Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου ώρα 11.00 στο Εργαστήριο Εδαφολογίας.