Γλώσσα

Ανακοινωση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

21/09/2018

Ανακοινώνεται η Φ.151/155205/Α5/19.9.2018 Υ.Α., σχετικά με τις εγγραφές της ειδικής κατηγορίας (δικαιολογητικά εγγραφής) Σας επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω Υ.Α. έχει αναρτηθεί και ενεργοποιηθεί ως σύνδεσμος σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται αναλυτικά στην αίτηση εγγραφής της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας, στην πλατφόρμα http://register.auth.gr η οποία θα ανοίξει τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 στις 9 π.μ. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται εκτυπωμένη κατά την προσέλευση στην αίθουσα διδασκαλίας δίπλα στη Γραμματεία ώρες 8:00-09:15, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τους/τις ίδιους/-ες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/-ές πρόσωπο, στην προβλεπόμενη προθεσμία (24.09 έως 1.10. 2018). ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ