Γλώσσα

Ανακοινωση

Προκήρυξη Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Γεωπονίας 2018-2019 "ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κ

24/07/2018

Προκήρυξη Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με τίτλο:

"ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ"