Γλώσσα

Ανακοινωση

1η Εκπαιδευτική εκδρομή μαθήματος Ν538Ε Καλλιέργεια Λαχανικών σε Θερμοκήπια

29/03/2018

Η αναχώρηση για την πρώτη εκπαιδευτική εκδρομή στο πλαίσιο του μαθήματος Ν538Ε Καλλιέργεια Λαχανικών σε Θερμοκήπια την Παρασκευή 30/3/2018 θα πραγματοποιηθεί στις 09:00 αντί στις 08:30 από την είσοδο της Σχολής στην Αγ. Δημητρίου.

Ο διδάσκων

Α. Κουκουνάρας