Γλώσσα

Ανακοινωση

Καλλωπιστικά Φυτά Εξωτερικών Χώρων, εργαστηριακή άσκηση

05/03/2018

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο   Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ Ι Α Σ    &     Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Σ   Τ Ο Π Ι Ο Υ

 Τ.Θ. 281-54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                                                     ΤΗΛ. 2310-998864 – FAX 2310-998679

 

                                                                                                  Δευτέρα 5-3-18

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Την Πέμπτη 8-3-2018 θα γίνει το πρώτο Εργαστήριο των Καλλωπιστικών Φυτών Εξωτερικών Χώρων, με θέμα: Ετήσια Φυτά, στο φυτώριο του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο του Νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος. Η μετακίνηση μπορεί να γίνει με τα πόδια (300 μ περίπου από τη Σχολή, ώρα μετακίνησης: περίπου15΄ σε ανηφορικό δρόμο). Το παρκινγκ απαγορεύεται στο χώρο του φυτωρίου.

Όλες οι παρουσίες, επισκέψεις και εκδρομές είναι υποχρεωτικές.

Σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  1. - 11.30     από Α-Κ

11.30 – 13.00 από Λ-τέλος

 

 

Από το Εργαστήριο