Γλώσσα

Ανακοινωση

Δήλωση Διατριβής Κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

05/03/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Ανακοινώνεται στους 4ετείς φοιτητές της Κατεύθυνσης Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ότι για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος δηλ. 2017-2018, πρέπει να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τομέα, από 5 Mαρτίου30 Μαρτίου 2018, τον επιβλέποντα καθηγητή με τον οποίο θα πραγματοποιήσουν την πτυχιακή τους διατριβή, αφού πρώτα έλθουν σε συνεννόηση μαζί του.

     Για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά σε κάθε μέλος ΔΕΠ αναλογούν περίπου 6 φοιτητές.

     To θέμα της πτυχιακής διατριβής καθώς και ο χρόνος έναρξης και διεκπεραίωσής της, θα καθορίζονται μετά από συνεννόηση του φοιτητή με τον επιβλέποντα καθηγητή.

Τα διαθέσιμα θέματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Τομέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση αυτή να γίνεται μόνο όταν οι φοιτητές διανύουν το τέταρτο έτος της φοίτησής τους, καθώς και το ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τον επιβλέποντα καθηγητή.

 

 

Από τον Τομέα

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων