Γλώσσα

Ανακοινωση

Ημερομηνία έναρξης μαθήματος Ν002Υ Αγροτική Οικονομική

21/02/2018

Σας γνωρίζουμε ότι η έναρξη του μαθήματος κορμού Ν002Υ Αγροτική Οικονομική θα ξεκινήσει την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018.