Γλώσσα

Ανακοινωση

Μάθημα Αναλυτική Χημεία (Ν308Υ)- Εργαστήριο, κατανομή φοιτητών σε τμήματα

15/02/2018

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

                             ΤΜΗΜΑΤΑ 3ου ΕΤΟΥΣ

 

Τα εργαστήρια θα γίνονται  κάθε  ΔΕΥΤΕΡΑ ( από 26/2/2018 έως και 26/3/2018), στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α΄ (ισόγειο του ΝΚΕΤΤ), με τα εξής τμήματα και ώρες:

1ο ΤΜΗΜΑ:   ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ έως και ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ

                               26/2: 11.οο-13.οο    -   5/3: 13.οο-15.οο

                              12/3: 15.οο-17.οο       - 19/3: 11.οο-13.οο

                              26/3: 13.οο-15.οο

2ο ΤΜΗΜΑ:   ΚΟΥΣΙΔΗΣ έως και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ.

                              26/2: 13.οο-15.οο     -   5/3: 15.οο-17.οο

                              12/3: 11.οο-13.οο      -   19/3: 13.οο-15.οο

                              26/3: 15.οο-17.οο

3ο ΤΜΗΜΑ:  ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ έως και ΧΑΜΗΛΑΚΗ

                              26/2: 15.οο- 17.οο      -   5/3: 11.οο-13.οο

                              12/3:  13.οο-15.οο     -  19/3: 15.οο-17.οο

                              26/3: 11.οο-13.οο

Αλλαγές μόνο αμοιβαίες και κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες.

                                                              Ο Καθηγητής

                                                                 Τ.ΡΟΥΚΑΣ