Γλώσσα

Ανακοινωση

Μάθημα Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας (Ν302Υ)-Κατανομή φοιτητών σε τμήματα

15/02/2018

EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ν302Υ)

Το μάθημα Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής Μικροβιολογίας  για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος  Γεωπονίας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21-2-2018  και θα γίνεται κάθε Τετάρτη στο νέο κτίριο του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων  (1ος όροφος) στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ σε τρία τμήματα:

1ο Τμήμα 09:00 - 11:00 π.μ. αλφαβητικά οι φοιτητές από Αδαμοπούλου Βασιλική έως Κουλτούκης Μηνάς

2ο Τμήμα ώρα 11:00 - 13:00 μ.μ. αλφαβητικά οι φοιτητές από Κουσίδης Γεώργιος έως Παπαδοπούλου Ελένη

3ο Τμήμα ώρα 13:00 - 15:00 μ.μ. αλφαβητικά οι φοιτητές από Παπαμαργαρίτη Ιωάννα  έως Χαμηλάκη Μαρία

Αλλαγές μόνο αμοιβαίες. Απαραίτητη η  εργαστηριακή ποδιά .

Η παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

 

Από το Εργαστήριο