Γλώσσα

Ανακοινωση

N516E Aρχιτεκτονική Τοπίου

14/02/2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της Αρχιτεκτονικής Τοπίου

να προσέλθουν Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, ώρα 14:00 στην Αίθουσα 62. 

 

Εκ μέρους της διδακτικής ομάδας

Δρ. Ελένη Αθανασιάδου, ΕΔΙΠ