Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη Διαλέξεων: "Ειδική Φυτοπαθολογία "

08/02/2018

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

e-mail: katis@agro.auth.gr και lagopodi@agro.auth.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι οι παραδόσεις του μαθήματος <<Ειδική Φυτοπαθολογία >> (Ν506Υ), θα διεξάγονται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :

Δευτέρα 15:00-17:00 Αμφ. Β

Τετάρτη 13:00-15:00 Αμφ. Γ

Πέμπτη  10:00-11:00 Αμφ. Β

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12/2/2018.

 

Από το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας