Γλώσσα

Ανακοινωση

Αρχές Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων Ν012Υ - Έναρξη Παραδόσεων Μαθήματος

09/02/2018

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη ώρα 17.00-20.00μ.μ. και θα ξεκινήσουν στις 13-2-2018

Θα γίνονται στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θστο νέο κτίριο του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων  (ΝΚΕΤΤΑ)

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τομέα

http://food-science.agro.auth.gr/

 

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής

Κ. Μπιλιαδέρης