Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη Μαθημάτων (Ν206Υ), (Ν230Ε) και (Ν240Ε)

07/02/2018

 

                                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει κάποιο από τα μαθήματα «Χημεία Εδάφους» (Ν206Υ), «Ενόργανη Χημική Ανάλυση» (Ν230Ε), «Ορυκτά της Αργίλου των Εδαφών» (Ν240Ε) σε συνάντηση με τους διδάσκοντες στο Εργαστήριο της Εδαφολογίας, την Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 13.00.