Γλώσσα

Ανακοινωση

Green Challenge: International Student Conference and Competition 2018

15/01/2018

Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων περιήλθε η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της, που αφορά προσφορά εκ μέρους του Denmark Technical University της Κοπενγχάγης για συμμετοχή με υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοιτητών του ΑΠΘ, στο Green Challenge student Conference and Competition (20-22 June 2018,Copenhagen). Yπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο προγραμμάτων: Α) Για συμμετοχή στο διήμερο συνέδριο Green Challenge 2018 (20-22.6.2018), όπου η υποτροφία θα καλύπτει την διαμονή και την πλήρη διατροφή των υποτρόφων. Β) Για παρακολούθηση προγράμματος 3 εβδομάδων (από αρχές Ιουνίου έως 22.6.2018) , με απόκτιση 5 ECTS μονάδων,στο οποίο η υποτροφία θα καλύπτει τα δίδακτρα και την εξασφάλιση διαμονής, η οποία όμως θα πληρωθεί από την φοιτήτρια/φοιτητή. Το πρόγραμμα αυτό θα καταλήξει στην παρακολούθηση του παραπάνω διημέρου συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το συνημμένο αρχείο του DTU. Οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός αυτής έως την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στις 12:00 το μεσημέρι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (γρφ. 10, ισόγειο κτιρίου Διοίκησης). Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων κατόπιν θα προβεί στην επιλογή των πλέον επικρατεστέρων και θα ενημερώσει το Denmark Technical University της Κοπενγχάγης . Δεν μπορούν οι φοιτήτριες/φοιτητές να υποβάλλουν μόνοι τους απευθείας αίτηση.