Γλώσσα

Ανακοινωση

Μεταφορά ώρας έναρξης εξετάσεων του μαθήματος Ν043Ε Συνεργατισμός

10/01/2018

Οι εξετάσεις του μαθήματος επιλογής κορμού Ν043Ε Συνεργατισμός θα ξεκινήσουν στις 9 π.μ. στις 22 Ιανουαρίου 2018 στα αμφιθέατρα.