Γλώσσα

Ανακοινωση

Μεταφορά ώρας έναρξης εξετάσεων σε μαθήματα του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας

10/01/2018

Η έναρξη εξέτασης των παρακάτω μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 9 π.μ. στις ίδιες ημερομηνίες και αίθουσες σύμφωνα με το πρόγραμμα

18/1/18    Ν121Ε Αγροτική Κοινοτιή Ανάπτυξη 

18/1/18    Ν104Υ Ποσοτικές Μέθοδοι

24/1/18     Ν103Υ  Αγροτικός Τουρισμός

29/1/18     Ν114Υ Συμπεριφορά Καταναλωτή & ερευνα αγοράς αγρ. προϊόντων

9/2/18      Ν127Ε  Πώληση & Κανάλια Εμπορίας αγρ. προϊόντων