Γλώσσα

Ανακοινωση

N033E Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Γεωπονικές Επιστήμες - Εξετάσεις (Τμήματα)

28/12/2017

Το μάθημα Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Γεωπονικές Επιστήμες θα εξεταστεί την Πέμπτη 01/02/2018 στη νησίδα Η/Υ της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γεωπονίας σύμφωνα με τα παρακάτω τμήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ