Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν104Υ Ποσοτικές Μέθοδοι - Εξετάσεις επί πτυχίω (Αλλαγή Ημερομηνίας)

28/12/2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ θα πραγματοοιηθούν την Τετάρτη 24/01/2018 και ώρα 18:00 - 20:30 στο αμφ. Γ