Γλώσσα

Ανακοινωση

N003 Πληροφορική - Εξετάσεις (Αλλαγή Ημερομηνίας)

28/12/2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα πραγματοοιηθούν την Παρασκεύη 02/02/2018 στη νησίδα Η/Υ στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας σύμφωνα με τα παρακάτω τμήματα:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΜΗΜΑΤΑ