Γλώσσα

Ανακοινωση

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη ΓΣ του Τομέα ΟΠΑ του Τμήματος Γεωπονίας

23/11/2017

Προς ενημέρωσή σας, παρακαλώ πατήστε εδώ