Γλώσσα

Ανακοινωση

N541E Σχεδιασμός Χρήσεων Γης - οριστικοποίηση ημέρας και ώρας μαθήματος

12/10/2017

Ν541Ε Σχεδιασμός Χρήσεων Γης. 

Το μάθημα (ώρες θεωρίας και φροντιστηρίου) θα διδάσκεται κάθε Παρασκευή 14:00-16:00 στην Αίθουσα 62. 

Από το Εργαστήριο Ανθοκομίας.