Γλώσσα

Ανακοινωση

Αλλαγή ώρας στο μάθημα Γεωργική Εκπαίδευση

11/10/2017

Το μάθημα Γεωργική Εκπαίδευση θα γίνεται κάθε Τετάρτη και ώρα 1.00 - 3.00 στην αίθουσα Αμπελουργίας.