Γλώσσα

Ανακοινωση

Σχεδιασμός και Διαχείριση Εγγειοβελτιωτικών Έργων: Ωρολόγιο Πρόγραμμα

10/10/2017

Η διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδιασμός και Διαχείριση Εγγειοβελτιωτικών Έργων" θα διεξάγεται την Τετάρτη 12:00-15:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Υδραυλικής.

 

Οι Διδάσκοντες