Γλώσσα

Ανακοινωση

Ν223Ε Αριθμητική Ανάλυση και Μέθοδοι Βελτιστοποίησης: Ωρολόγιο Πρόγραμμα

10/10/2017

Η διδασκαλία του μαθήματος Ν223Ε "Αριθμητική Ανάλυση και Μέθοδοι Βελτιστοποίησης" θα διεξάγεται την Παρασκευή 11:00-14:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Υδραυλικής.

 

Ο Διδάσκων

Δ.Κ. Καρπούζος

Επ. Καθηγητής