Γλώσσα

Ανακοινωση

N033E Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Γεωπονικές Επιστήμες - Έναρξη μαθημάτων - Πρόγραμμα

06/10/2017

Το μάθημα Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις Γεωπονικές Επιστήμες θα διδάσκεται κάθε Τρίτη στη νησίδα Η/Υ που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας. Τα μαθήματα θα γίνονται σε 3 τμήματα:

3:00 - 4:00 από Α - Κα 

4:00 - 5:00 από Κε - Ο

5:00 - 6:00 από Π - Ω

Έναρξη Παραδόσεων 10.10.2017