Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (Ν061Ε) - ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ -

04/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις του μαθήματος Εισαγωγή στα Γεωργικά Φάρμακα» (N061Ε) θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο Γεωργικής Χημείας από 4-10 έως και 13-10-2017.

 

1.           Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν σε 3 κύκλους  -  Α, Β και Γ (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν). Η συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους φοιτητές/τριες που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο μάθημα και προαιρετική  για τους υπόλοιπους φοιτητές.

 

2.           Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εγγραφούν μόνο σε ένα τμήμα του ενός από τους 3 κύκλους και να παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις του κύκλου αυτού που είναι συνολικά 3 (τρία). 

Τα τμήματα είναι τα εξής:

Δευτέρα           09:00-11:00       Αίθουσα Ασκήσεων Β

Δευτέρα           11:00-13:00       Αίθουσα Ασκήσεων Β

Τρίτη                15:00-17:00       Αίθουσα Ασκήσεων Β

 

3.           Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών/τριών ανά τμήμα είναι 24 άτομα, θα γίνει όμως προσπάθεια να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή του αριθμού των φοιτητών στα τμήματα.

 

Τηλ επικοινωνίας: 2310991670 – 2310991655 -  2310998798