Γλώσσα

Ανακοινωση

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Ν227Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»

03/10/2017

Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Ν227Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ»

 

Έναρξη μαθημάτων την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου  και ώρα 09:30 π.μ. στο Κέντρο Ελέγχου Γεωργικών Κατασκευών