Γλώσσα

Ανακοινωση

Μαθηματικά: Έναρξη Μαθημάτων και Ωρολόγιο Πρόγραμμα

02/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία του μαθήματος "Ν005Y Μαθηματικά" θα αρχίσει την Τρίτη 10/10/2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Τρίτη                   12:00-14:00                 Αμφ. Γ’

Πέμπτη                18:00-20:00                 Αμφ. Γ’

Το μάθημα της Πέμπτης από 1/11/17 θα γίνεται 17:00-19:00.

 

Οι Διδάσκοντες

Π. Γεωργίου, Δ. Καρπούζος, Γ. Μενεξές, Β. Φράγκος