Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη μαθήματος Ν123Ε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

02/10/2017

Το μάθημα Ν123Ε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας θα ξεκινήσει την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 στην αίθουσα Η/Υ στο Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας στον 3ο όροφο και ώρα 9 π.μ.