Γλώσσα

Ανακοινωση

Έναρξη μαθήματος Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση

02/10/2017

Το μάθημα επιλογής κορμού Ν041Ε Γεωργική Εκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 στην αιθ.Αμπελουργίας και ώρα 12.