Γλώσσα

Ανακοινωση

Γονιμότητα Εδάφους: Έναρξη Μαθήματος

30/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι διαλέξεις του μαθήματος Γονιμότητα Εδάφους (Ν047Ε) θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 16.00-19.00 και Πέμπτη και ώρα 17.00-19.00, στο αμφιθέατρο B.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 4/10 και ώρα 16.00, στο αμφιθέατρο Β.

 

 

Οι διδάσκοντες